ENFORMATİK BÖLÜM BAŞKANLIĞI
TR
EN

AnasayfaEnformatik; toplumsal ve ekonomik alanlardaki iletişimde kullanılan, bilginin teknolojik araçlarla planlı ve sürekli işlendiği bir bilim dalıdır. Ayrıca bilginin üretimi, sınıflandırılması, depolanması, kullanımı ve iletimi konularında araştırmaların yapıldığı disiplinler arası bir bilimdir. Bilişim organizasyonunda teknolojik altyapının geliştirilmesini sağlamak enformatik biliminin temel amaçlarındandır. Üniversite ve yüksek teknoloji enstitüsü rektörlüklerine bağlı Enformatik Bölümleri, üniversite bünyesinde tüm öğrencilere bilgi teknolojileri alanında çalışmalar düzenlemek amacıyla kurulmuştur.
 Akademik Personel
Yeni Kampüs Alanı
EBYS
Önemli Bağlantılar
Uygulama Oteli
Kurum İç Değerlendirme Raporu
Akademik Takvim
Öğrenci Hizmetleri
Telefon Rehberi
Basında Üniversitemiz
Kütüphane
İhale Duyuruları
SUBİTAM
Akademi Radyo
Mezun Bilgi Sistemi
Çocuk Üniversitesi
BİMER
Dilek İstek Kutusu

Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016