Eğitim

Dersler

Sinop Üniversitesi, Enformatik Bölümü tarafından ön lisans ve lisans programlarında Temel Bilgi Teknolojileri-I, Temel Bilgi Teknolojileri-II ve Bilgisayar-I dersleri verilmektedir. Bu dersler, öğrencilerimize çalışma ve günlük hayatında uygulamalar sağlayacak temel bilgisayar bilgilerini kazandırmayı amaçlamaktadır.

Ders İçerikleri

ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri-I (2 Kredi, 2 AKTS/ECTS)

Bilgi ve iletişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, işletim sistemleri ve donatıları, kelime işlemci programı (MS Word)

ENF102 Temel Bilgi Teknolojileri-II (2 Kredi, 2 AKTS/ECTS)

Sunu programları, MS Power Point ile materyal hazırlama, MS Excel elektronik tablolama ve hesaplama programı, İnternet kullanımı

ENF104 Bilgisayar-I (3 Kredi, 4 AKTS/ECTS)

Bilgi ve iletişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, işletim sistemleri, MS Word kelime işlemci programı, sunu hazırlama programları, MS Power Point ile tanıtım/sunu materyalleri hazırlama, elektronik tablolama programı MS Excel, internet kullanımı, web tarayıcılar.

Ders Muafiyeti

Her eğitim öğretim yılı başında yeni kayıt olan birinci sınıf öğrencileri için (ENF101) Temel Bilgi Teknolojileri-I, (ENF102) Temel Bilgi Teknolojileri-II derslerinin muafiyet sınavları yapılır. Bilgisayar-I dersinden sorumlu öğrenciler de ENF101 ve ENF102 kodlu derslerin muafiyet sınavlarına katılabilir ve her iki sınavdan da başarılı olmaları halinde (ENF104) Bilgisayar-I dersinden muaf olabilirler.

Sınava başvurular üniversiteye kayıt esnasında veya eğitim/öğretim başladıktan sonra ilk haftalarda yapılır ve ilan edilecek tarih, saat ve yerde sınav gerçekleştirilir.

Sınav şekli, soru sayısı ve süresi sınav komisyonunca karar verilir ve sınav öncesi adaylara duyurulur.

Muafiyet sınavının içeriği “ders içerikleri” bağlantısında belirtilen ilgili ders içerikleri ile aynıdır.

Muafiyet sınavlarında mutlak değerlendirme yöntemine göre yüz (100) üzerinden en az altmış (60) başarı notu alan öğrenciler ilgili dersten başarılı sayılırlar.

Muafiyet sınavına sadece yeni kayıt yaptıran öğrenciler girebilir. Daha önce ilgili dersi almış ve başarısız olmuş öğrenciler muafiyet sınavına giremezler. (Dersi alıp başarılı olmuş öğrenciler de not yükseltmek için muafiyet sınavına giremezler.)

DGS sınavı ile yeni kayıt yaptıran öğrenciler daha önceden mezun oldukları Meslek Yüksek Okulunda benzer dersleri aldıkları için kayıt yaptırdıkları fakültenin öğrenci işleri birimine intibak için başvurmaları gerekmektedir. Eğer benzer dersler alınmamış ise muafiyet sınavına katılabilirler.