Enformatik; toplumsal ve ekonomik alanlardaki iletişimde kullanılan, bilginin teknolojik araçlarla planlı ve sürekli işlendiği bir bilim dalıdır. Ayrıca bilginin üretimi, sınıflandırılması, depolanması, kullanımı ve iletimi konularında araştırmaların yapıldığı disiplinler arası bir bilimdir. Bilişim organizasyonunda teknolojik altyapının geliştirilmesini sağlamak enformatik biliminin temel amaçlarındandır. Üniversite ve yüksek teknoloji enstitüsü rektörlüklerine bağlı Enformatik Bölümleri, üniversite bünyesinde tüm öğrencilere bilgi teknolojileri alanında çalışmalar düzenlemek amacıyla kurulmuştur.

Üniversiteler bünyesinde Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı ve Temel Bilgisayar Bilimleri derslerinin okutulması ve ders içeriklerine ilişkin 17.06.1997 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Yürütme Kurulu Kararı bulunmaktadır. Bu kapsamda bölümümüz, Sinop Üniversitesi bünyesinde öğrenim gören öğrencilerimize Bilgisayar Bilimleri ve Temel Bilgi Teknolojileri derslerinin okutulması konusunda gerekli uygulama stratejileri, koordinasyon ve altyapı hizmetleri üretir.