MİSYONUMUZ

İletişim ve bilgi teknolojilerinde, gelişimin sürekli hız kazandığı dünyada, rekabet edebilir standartlarda hizmet kalitesi sağlanmak, teknoloji ve bilimsel odaklı uygulamalar geliştirmek.

VİZYONUMUZ

Teknolojik gelişmelere uyum, ekonomik ve bilimsel alanlarda rekabet edilebilirlik ve dinamiklik ilkeleri doğrultusunda öğrencilere temel bilgi teknolojileri kazanımlarının verilmesinde etkin rol almak.